حراج!

کارگاه الگوریتم و فلوچارت – تابستان 1401

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

1,250,000

داده نگاران هوشمند فناور خوارزمی