حراج!

علم داده – تابستان 1401

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

1,250,000

داده نگاران هوشمند فناور خوارزمی