آموزش مقدماتی علم داده و برنامه نویسی مرتبط با آن – پاییز 1400

سر فصل ها :

  1. تعریف علم داده و جایگاه شغلی دیتاساینتیست، مقدمه ای بر ریاضیات و آمار
  2. تعریف ساختار داده و دانش و ساختار های گراف، متن و تصویر
  3. بازنمایی ساختار های گراف، متن و تصویر در پایتون
  4. تعریف ویژگی داده و چگونگی استخراج آن همراه با پیاده سازی در پایتون
  5. آشنایی با داده های نویزی، پرت و از دست رفته و چگونگی تشخیص آن ها همراه با پیاده سازی در پایتون
  6. آشنایی با روش های مهندسی داده و محاسبه ارتباط داده همراه با پیاده سازی در پایتون
  7. مصور سازی داده ها در پایتون

مدرسین :

  1. خانم دکتر عظیمی فر (استاد دانشگاه شیراز)
  2. آقای مهندس موسوی (دانشجو دکتری هوش مصنوعی دانشگاه شیراز)

طول دوره :

14 ساعت

پیش نیاز ها :

برنامه نویسی به زبان پایتون (مقدماتی)

برای خرید دوره اینجا کلیک کنید

داده نگاران هوشمند فناور خوارزمی