سر فصل ها :

 1. سیستم تولید مثل زنانه
 2. تهیه اسمیر واژینال
 3. تشخیص سرطان و اهمیت آن
 4. سیستم تولید مثل مردانه
 5. تهیه اسمیر اسپرم
 6. تشخیص ناباروری و اهمیت تشخیص آن
 7. پردازش تصویر (بهبود، هیستوگرام، فیلتر ها، کلاس بندی) همراه با برنامه نویسی مرتبط با آن ها

مدرسین :

 1. خانم دکتر منصفی (استاد آناتومی)
 2. خانم دکتر علایی (استاد زیست شناسی تولید مثل)
 3. خانم دکتر عظیمی فر (استاد مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز)
 4. آقای مهندس موسوی (دانشجو دکتری هوش مصنوعی دانشگاه شیراز)

طول دوره :

11 ساعت

پیش نیاز ها :

برنامه نویسی مقدماتی پایتون

برای خرید دوره اینجا کلیک کنید

داده نگاران هوشمند فناور خوارزمی