دوره ها :

  1. الگوریتم و فلوچارت
  2. برنامه نویسی مقدماتی
  3. آمار کاربردی
  4. جبر خطی

برای مشاهده و خرید دوره های مدرسه تابستانه اینجا کلیک کنید.

داده نگاران هوشمند فناور خوارزمی