یادگیری عمیق – پیشرفته – تابستان 1401

سر فصل ها:

 • کنیک های کدنویسی در Keras
 • معرفی داده های سری زمانی و شبکه های عصبی بازگشتی RNN، LSTM و GRU
 • مروری بر مقالات پایه Classification،  Segmentation  و Detection  به همراه پیاده سازی
 • معرفی مدل های مولد عمیق با تاکید بر شبکه های GAN
 • استفاده از شبکه های GAN برای ساخت تصاویر ساختگی

طول دوره:

………………..

مدرسین:

 • خانم دکتر عظیمی فر
 • خانم دکتر جمشیدیان
 • آقای مهندس تقدسی
 • آقای مهندس حکیم نژاد

پیش نیازها:

 1. علم داده
 2. یادگیری عمیق – مقدماتی

برای خرید دوره اینجا را کلیک کنید

داده نگاران هوشمند فناور خوارزمی