یادگیری عمیق – مقدماتی – تابستان 1401

سر فصل ها:

 • مفاهیم پایه هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و داده
 • معرفی شبکه های عصبی و عمیق
 • چالش های موجود در یادگیری ماشین و شبکه های عصبی
 • معرفی شبکه های عصبی کانولوشنی (CNN)
 • مروری بر انواع فریمورک های موجود در شبکه های عصبی عمیق

طول دوره:

……………….

مدرسین:

 • خانم دکتر عظیمی فر
 • خانم دکتر جمشیدیان
 • آقای مهندس تقدسی
 • آقای مهندس حکیم نژاد

پیش نیاز ها:

 1. الگوریتم و فلوچارت
 2. علم داده

برای خرید دوره اینجا کلیک کنید.

داده نگاران هوشمند فناور خوارزمی