کارگاه الگوریتم و فلوچارت – تابستان 1401

سر فصل ها :

………….

مدرسین :

  1. آقای دکتر احمدی
  2. آقای مهندس حامد تقدسی (دانشجوی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه شیراز)
  3. آقای رامین تکمیل (دانشجوی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه شیراز)

طول دوره :

16 ساعت

پیش نیاز ها :

ندارد

برای خرید دوره اینجا کلیک کنید

داده نگاران هوشمند فناور خوارزمی