سر فصل ها :

  1. نقش داده در یادگیری ماشین
  2. تعریف نورون و پرسپترون
  3. رگرسیون خطی، فرضیه و توابع هدف
  4. Sigmoid, SoftMax and Gradient Descent Optimization
  5. مبانی یادگیری عمیق، شبکه های عصبی کانولوشنال
  6. پیاده سازی در پایتون

مدرسین :

  1. خانم دکتر عظیمی فر (استاد دانشگاه شیراز)
  2. آقای مهندس تقدسی (دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه شیراز)

طول دوره :

11 ساعت

پیش نیاز ها :

ندارد

برای خرید دوره اینجا کلیک کنید

داده نگاران هوشمند فناور خوارزمی