علم داده – تابستان 1401

سر فصل ها:

……………….

طول دوره:

16 ساعت

مدرس:

آقای مهندس محمد موسوی

پیش نیاز ها:

ندارد

برای خرید دوره اینجا کلیک کنید.

داده نگاران هوشمند فناور خوارزمی