شب نشینی های بهاره با هوش مصنوعی

سلسله وبینار های بهاره 1401 هوش مصنوعی و علم داده

برای ورود به وبینار های آینده وارد لینک زیر شوید.

کلاس آنلاین : http://vroom.shirazu.ac.ir/rcips

برای دیدن وبینار های برگذار شده اینجا کلیک کنید.

داده نگاران هوشمند فناور خوارزمی