جبر خطی – تابستان 1401

سرفصل ها:

……………..

طول دوره:

16 ساعت

مدرس:

آقای دکتر محمد طاهری

پیش نیاز ها:

ندارد

برای خرید دوره اینجا کلیک کنید.

داده نگاران هوشمند فناور خوارزمی